PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling
Input
1. Akademik
2. Kerjaya
3. Psikososial
4. Keluarga
5. Peribadi
6. Kes Disiplin
7. Dadah
8. HIV / AIDS

Kaedah
1. Kaunseling Individu
2. Kaunseling Kelompok
3. Bimbingan Individu
4. Bimbingan Kelompok
5. Konsultasi


Akademik
Input
1. Pemilihan mata pelajaran elektif
2. Kemahiran belajar
a. Membaca
b. Mencatat / Mengambil nota
c. Pengurusan Masa
d.  Pengurusan Diri
e.  Mendengar
f.  Mengingat
g.  Mengulangkaji
h. Menghadapi Peperiksaan
3. Pengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.


Kaedah
1. Bimbingan Kelompok
2. Bimbingan Individu
3. Bengkel
4. Seminar
5. Kem / Perkhemahan
6. Tayangan Video
7. Pembimbing Rakan Sebaya
8. Taklimat
9. Kolokium
10. Tutor Sebaya
11. Mentor Mentee
12. Lawatan
13. Ceramah
14. Pameran
15. Bank Maklumat Manual
16. Bank Maklumat Berkelompok


Kerjaya
Input
1. Inventori Minat
2. Inventori Personaliti
3. Inventori Nilai
4. Pemilihan Mata Pelajaran Elektif
5. Pengumpulan Maklumat Kerjaya
6. Pendedahan Maklumat Kerjaya dan Peluang Latihan Kerjaya
7. Penyebaran Maklumat

Kaedah
1. Bimbingan Kelompok
2. Bimbingan Individu
3. Lawatan
4. Ceramah
5. Forum
6. Seminar
7. Tayangan Video
8. Pertandingan - pertandingan
- Media Maklumat Kerjaya
- Buku Skrap Kerjaya
- Explorasi Alam Kerjaya
- Poster Kerjaya
- Sketsa Kerjaya
- Kuiz Kerjaya
- Kiosh Kerjaya


Psikososial & Kesejahteraan Mental

Input
1. Ujian Personaliti
2. Senarai Semak Masalah

Kaedah
1. Bimbingan Kerjaya Merentasi Kurikulum dan Ko-Kurikulum
2. Bimbingan Individu
3. Forum
4. Kursus
5. Bengkel
6. Seminar
7. Kem Bina Insan / DiriKeibubapaan

Input
1. Komunikasi
2. Perlembagaan Individu
Kaedah
1. Ceramah
2. Seminar


Pembangunan Diri

Input
1. Kemahiran Komunikasi
2. Kemahiran Penyelesaian Masalah
Kaedah
1. Ceramah
2. Bimbingan Individu
3. Praktikum PRS
4. Bimbingan Kelompok
5. Latihan Dalam Kumpulan
6. BengkelPendidikan Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV / AIDS

Input
1. Kemahiran Asertif
2. Kemahiran Sosial
Kaedah
1. Ceramah
2. Seminar
3. Pertandingan Esei
Pengurusan dan Pentadbiran

Input
1. Maklumat Kerjaya
2. Maklumat Pendidikan & Latihan
Kaedah
1. Sistem Fail
2. Paparan
3. Sebaran
4. Brosur/Phamplet
5. Poster
6. Buku
7. Buku Skrap
8. Perkongsian